Afzeggen Concert 12 december 2021 en live repetities

Met pijn in ons hart hebben we besloten dat het, gezien de huidige situatie rondom Corona, niet verantwoord is om ons concert op 12 december 2021 in de Petruskerk door te laten gaan. We zien te veel risico’s voor onze kwetsbare koorleden en hun dierbaren, maar ook voor onze bezoekers.

We houden contact en repeteren wel via Zoom.