Activiteiten

Advies: voorlopig nog niet samen zingen

Sinds 13 mei zijn er protocollen en richtlijnen voor samen zingen en musiceren. Maar er is ook nog veel onduidelijk.

Het advies van Koornetwerk Nederland en KNMO (de landelijke organisatie voor blaasmuziek) aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren!

Hier meer informatie en het antwoord op een aantal vragen. Zie voor actuele informatie ook de website van Koornetwerk Nederland