Afzeggen Concert 12 december 2021 en live repetities

Met pijn in ons hart hebben we besloten dat het, gezien de huidige situatie rondom Corona, niet verantwoord is om ons concert op 12 december 2021 in de Petruskerk door te laten gaan. We zien te veel risico’s voor onze kwetsbare koorleden en hun dierbaren, maar ook voor onze bezoekers.

We houden contact en repeteren wel via Zoom.

Nieuw Corona maatregelen 6 november 2021

Met ingang van zaterdag 6 november a.s. is een coronatoegangsbewijs (ctb) voor koren verplicht bij deelname aan koorrepetities én bij uitvoeringen voor publiek. We zullen vanaf de repetitie op 12 november het Corona toegangsbewijs actief checken. Verder heeft het bestuur besloten om het dringende advies om ook de anderhalve meter weer te gaan handhaven over te nemen. Hiermee hopen we zoveel als mogelijk de veiligheid van onze koorleden te waarborgen. Ook blijven natuurlijk de basismaatregelen gewoon gelden.

Meer Informatie over de maatregelen vind je op de site van Korennetwerk Nederland.  Het Korennetwerk zal op korte termijn ook haar protocol aanpassen.