Het Koor

10 november 2018

Zingen voor je Leven Amsterdam is een koor van mensen die met kanker te maken hebben, persoonlijk of door iemand in de naaste omgeving. Het is een laagdrempelig koor: iedereen kan/mag meedoen. Een bijzondere ervaring van warmte, levenslust en energie.

De repetities beginnen met aandacht voor lichaamsgerichte stemexpressie. Het klinkt ingewikkeld maar het is een eenvoudige manier om spanning los te laten, met jezelf en elkaar in contact te komen en te ervaren hoe de trilling van je stem invloed heeft op je welbevinden. Op een liefdevolle manier in contact zijn met jezelf is belangrijk, zeker op het moment dat je klachten ervaart door ziekte en behandelingen.

Na deze opstart worden er liederen gezongen. Het repertoire beslaat zowel makkelijke stukken die uit het hoofd worden gezongen, als drie- of vierstemmige werken die wat meer tijd vragen om in te studeren. Je hoeft geen ervaren zanger te zijn of noten te kunnen lezen. Elke stem en inbreng is mooi en goed genoeg. Zingen voor je Leven Amsterdam is een gezellig koor dat elkaar steunt door dik en dun.