Steun ons

Met elkaar vormen we een mooi koor, een koor waar we samen zorgen voor een muzikale thuis. Om de drempel zo laag mogelijk te houden streven we naar een betaalbare contributie. Dat betekent dat we extra middelen nodig hebben om ook op de langere termijn te kunnen blijven voortbestaan. U kunt ons daarbij helpen door ons financieel te steunen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

  • U steunt ons met 100 euro per jaar door lid te worden van de club van 100.  Klik hier voor meer info.
  • U wordt vriend van koor “Zingen voor je leven Amsterdam” en de stichting “Kanker in Beeld”, waar het koor deel van uitmaakt. U steunt ons dan met minimaal 25 euro per jaar. 
  • U kunt ons koor natuurlijk ook met  een ander, kleiner of groter, bedrag van uw keuze steunen. Alle bijdragen zijn van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op NL07 RABO 0122 9343 34 tnv Stichting Zingen voor Leven Koor. Bij mededeling vermeld u donatie, uw naam en uw e-mailadres. Wij houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten van het koor.

Vast heel hartelijk dank voor uw steun! We zijn er heel blij mee!  Heeft u nog vragen, dan kunt u die gerust mailen naar Info@zvjlamsterdam.nl

De Belastingdienst heeft koor ‘Zingen voor je Leven Amsterdam’ vanaf 24 januari 2023 de ANBI-status verleent. Dat betekent dat giften aan ons koor vanaf die datum, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Ons fiscaalnummer is: 854524289
Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

anbi_fc