Word vriend

Het koor “Zingen voor je leven Amsterdam” en de stichting “Kanker in Beeld”, waar het koor deel van uitmaakt, zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van giften en sponsorgelden. U kunt ons steunen met een jaarlijkse bijdrage als ‘Vriend van Kanker in Beeld’ (KIB). Het bedrag wordt fifty-fifty verdeeld tussen KIB en ons koor.

Wij nodigen u als Vriend(in) natuurlijk uit op onze optredens en andere evenementen. Daarnaast houden we u op de hoogte van de verschillende voorstellingen en activiteiten, die mogelijk zijn dankzij uw bijdrage. U kunt vriend worden voor een minimumbedrag van € 25,– per jaar door een bericht te sturen aan info@kankerinbeeld.nl. Vermeld in de mail dan dat u Vriend(in) wilt worden via Koor Zingen voor je Leven Amsterdam. Bij voorbaat hartelijk dank!